Deklaracja dostępności strony UJinn

Uniwersytet Jagielloński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej UJinn.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Graficzne linki nie informują jasno o celu. Nie posiadają atrybutów alt lub mają nieprawidłowe opisy alternatywne.
 • Strona może zawierać pliki graficzne z nieprawidłowymi opisami alternatywnymi.
 • Niektóre podstrony mogą posiadać nagłówki z nieprawidłową hierarchią.
 • Niektóre podstrony mogą posiadać puste nagłówki.
 • Na stronie mogą występować nagłówki nie określone programowo.
 • Niektóre listy elementów w tekście mogą nie być zgrupowane przy pomocy odpowiednich oznaczeń systemowych.
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.
 • Strona nie posiada skiplinków.
 • Struktura strony może utrudniać pominięcie bloków.
 • Strona może posiadać linki nieczytelne w kontekście lub nie posiadające kontekstu określonego programowo.
 • Na stronie mogą występować elementy ze słabo widocznym fokusem klawiatury.
 • Strona posiada treść w języku innym niż określony dla strony, który nie jest programowo oznaczony.
 • Strona może nie posiadać odpowiednich komunikatów ostrzegających o otwarciu nowej karty lub okna przeglądarki.
 • Na stronie mogą występować błędy parsowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Estera Podobińska.
 • E-mail: estera.podobinska@uj.edu.pl
 • Telefon: (12) 663 23 16

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna obiektów:

 1. Dwór w Modlnicy:
  1. Budynek dworu ma trzy wejścia. Wejście główne od frontu dworu jest na wyższym poziomie i wymaga pokonania schodów. Wejście boczne od frontu dworu jest na wyższym poziomie i wymaga pokonania schodów. Wejście od tyłu dworu jest na poziomie ziemi, jednak prowadzi przez nierówny trawnik, który należy pokonać, aby dostać się do wejścia od tyłu dworu.
  2. Brak komunikacji pionowej budynku dworu.
  3. Pomieszczenia dworu umożliwiają swobodne poruszanie się.
  4. W budynku dworu znajdują się 4 toalety: 2 toalety (damsko-męskie) pośród pomieszczeń dworskich, w tym 1 z nich dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 2 toalety w piwnicy dworu (osobno damska, osobno męska), wymagające pokonanie schodów, nie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. We dworze znajduje się biuro kierownika, w którym można uzyskać informację i pomoc, jak również we dworze znajduje się portiernia (wejście przez kuchnię), gdzie jest portier i obsługa dworu, u której można uzyskać informację i pomoc.
  6. Budynek dworu nie posiada utwardzonego parkingu. Na terenie dworu samochody są parkowane w odpowiednim miejscu na trawniku. Istnieje możliwość podjechania utwardzoną drogą pod drzwi główne i boczne od strony frontu.
  7. Na terenie dworu znajduje się budynek z 4 pokojami sypialnymi z łazienkami. Do budynku sypialnego można dostać się za pomocą schodów lub kamienistego podjazdu. Pokoje oraz łazienki nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
  8. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
  9. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.
 2. Winnica Nad Dworskim Potokiem:
  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
 3. Dom Gościnny Floriańska:
  1. Budynek główny ma 1 wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przy którym znajduje się przycisk przywołania portiera (domofon). Budynek oficyny nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
  2. Komunikacja pionowa w budynku – winda. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się (wyjątki: pojedyncze stopnie na poziomie I, II i III p.) W budynku głównym na I piętrze znajduje się jeden pokój z łazienką całkowicie przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami (wyposażona w system przywoływania pomocy). Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na parterze, w części sklepu UJ.
  3. Recepcja Domu Gościnnego UJ zlokalizowana jest na parterze. Pomoc i informację można uzyskać przez całą dobę.
  4. Budynek nie ma własnego parkingu.
  5. Obiekt dostępny jest dla osoby korzystającej z psa asystującego.
  6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.
 4. Dom Profesorski im. S. Pigonia:
  1. Wejście na teren posesji odbywa się od strony ulicy Garbarskiej, przez bramę automatyczną wyposażoną w domofon. Brama obsługiwana jest całodobowo przez pracowników recepcji.
  2. Budynek posiada 2 wejścia: do jednego, znajdującego się od strony wschodniej z zewnątrz prowadzi płaski chodnik (klasyczne płyty chodnikowe), a wewnątrz, na poziom -1 prowadzi 5 schodów pozbawionych pochylni. Do drugiego wejścia, od strony południowej, z zewnątrz prowadzi płaska droga (płyty betonowe). Przed drzwiami wejściowymi znajduje się jeden stopień, zaś w środku 13 schodów pozbawionych pochylni. Drzwi wewnętrzne do holu otwierają się automatycznie (na zewnątrz).
  3. Komunikacja pionowa w budynku to 2 klatki schodowe oraz winda. Korytarze i hol są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  4. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc i informację.
  5. Budynek posiada parking wewnętrzny niestrzeżony.
  6. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego. Planowany fakt pobytu z psem asystującym oraz jego potrzeby uprzejmie prosimy zgłaszać w recepcji Bursy podczas dokonywania rezerwacji – ułatwi to pracownikom zapewnienie zwierzęciu optymalnej przestrzeni oraz niezbędnego wyposażenia.
  7. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Centrum Dostępności UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.
  8. W Centrum Dostępności UJ można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online (Tłumacz Migam). Aby połączyć się z Tłumaczem Migam należy kliknąć w ikonę języka migowego: https://cd.uj.edu.pl/kontakt/sposoby-kontaktu.