O nas

Uniwersytet Jagielloński ma przyjemność zaprezentować Dom Profesorski im. S. Pigonia, będący obiektem hotelowym w samym sercu Krakowa, około 500 m od Rynku Głównego.

Dom Profesorski UJ im. S. Pigonia budynek

HISTORIA

Historia budynku dzisiejszej Bursy im. Stanisława Pigonia sięga pierwszych lat XX wieku, kiedy to senat uczelni podjął decyzję o budowie bursy akademickiej, która miałaby pomieścić mieszkańców tymczasowej, utworzonej w 1842 roku Bursy im. św. Barbary przy Małym Rynku. Stało się to możliwe już w latach 1906 – 1909 dzięki środkom finansowym pozyskanym z fundacji radcy dworu i sędziego – Łukasza Jakubowskiego oraz z części funduszy uzyskanych ze sprzedaży jezuitom budynku dawnej bursy przy Małym Rynku 8.

Budowę nowego, zlokalizowanego na działce przy ul. Garbarskiej 7a gmachu ukończono w drugiej połowie 1909 roku, a jego uroczyste poświęcenie i oddanie do użytkowania odbyło się dnia 11 grudnia.

W przeciągu ponad stu lat swojego istnienia ten sąsiadujący z ogrodami ojców karmelitów na Piasku obiekt pełnił przeróżne funkcje. Podczas pierwszej wojny światowej zlokalizowano w nim tymczasowo szpital wojskowy oraz ośrodek dla uchodźców. Po wojnie kwaterowano tam ponownie studentów, pracowników naukowych oraz administracyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także ulokowano w nim siedzibę Studium Rolniczego i Szkoły Nauk Politycznych. Podczas II wojny światowej – ustanowiono go czasową siedzibą Wermachtu.

Dnia 23 stycznia 1945 roku w budynku odbyło się pierwsze po wyzwoleniu miasta posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dom Profesorski im. S. Pigonia - budynek
Dom Profesorski UJ im. S. Pigonia budynek

W latach powojennych obiekt był siedzibą między innymi stołówki pracowniczej i bursy studenckiej. W latach 1950 – 1959 Uniwersytet utracił Bursę na rzecz Politechniki Krakowskiej. W późniejszym okresie zlokalizowano tu Zespół Leczniczo-Profilaktyczny, stołówkę AGH oraz hotel asystencki Politechniki Krakowskiej. Po generalnym remoncie w latach 70-tych swoje miejsce miały na Garbarskiej między innymi: Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej, Instytut Europeistyki UJ czy Międzynarodowe Centrum Fulbrighta na Europę Środkową i Wschodnią. Od lat 90. Budynek jest również siedzibą Domu Profesorskiego.

Imię jej obecnego patrona i wieloletniego seniora – Stanisława Pigonia – nadał Senat UJ Bursie dopiero w 1969 roku.

Dom Profesorski UJ im. S. Pigonia klatka schodowa
Dom Profesorski UJ im. S. Pigonia kwiaty w pokoju
Dom Profesorski UJ im. S. Pigonia pokój

Na przestrzeni lat budynek Bursy odwiedziło wielu znamienitych gości. Obok Tadeusza Różewicza, Normana Daviesa, Kazimierza Kutza czy Ryszarda Kapuścińskiego z gościnności „Pigoniówki” korzystali między innymi: Franciszek Starowieyski, Rita Gombrowicz, Laco Adamik, Tomasz Strzembosz, Krzysztof Pieczyński czy Michał Żebrowski. Przez wiele lat zamieszkiwał Bursę także jej obecny patron – wybitny społecznik, historyk literatury, wychowawca i przyjaciel młodzieży, po Sonderaktion Krakau – więzień obozu w Sachsenhausen – profesor Stanisław Pigoń. Obiekt odwiedzał także – zarówno jako student UJ, jak i współpracownik profesora w ramach Bratniej Pomocy Studentów UJ – późniejszy papież Karol Wojtyła. Z obecnością tego ostatniego wiąże się zresztą pewna zabawna anegdota przytoczona w stulecie Bursy przez jej ówczesną kierowniczkę – panią Halinę Sulmę. Otóż: jako student, odwiedzając w Bursie kolegów, z którymi dyskutował nierzadko do późnych godzin nocnych bywał Karol Wojtyła zmuszony do pozostania w obiekcie na noc. Podczas jednego z takich pobytów na drzwiach pokoju, w którym nocował późniejszy papież przyklejono ponoć karteczkę: „Karol Wojtyła – początkujący święty”.

Obecnie, po gruntownych remontach i modernizacji Dom Profesorski im. Stanisława Pigonia posiada 48 bogato wyposażonych pokoi i apartamentów.

Dom Profesorski im. S. Pigonia - pokój
Dom Profesorski im. S. Pigonia - pokój
Dom Profesorski im. S. Pigonia - pokój

Dom Profesorski im. S. Pigonia
ul. Garbarska 7A, 33-332 Kraków

pigoniowka@uj.edu.pl

+48 12 422 30 08